Festivalová kultura

K létu, které se nám kvapem blíží, patří i neodmyslitelně letní festivalová kultura. Je mnoho festivalů, od těch oficiálních až po ty nelegální, typu technoparty. My se podíváme na ty legální. Nejznámějším festivalem pořádaným před počátkem léta je pořádaný v psychiatrické nemocnici Bohnice pod názvem Mezi ploty, o tom už asi někdy slyšel každý z nás.

živý koncert

Jako další tu máme povolené a legální akce, open space festivaly, kde jsou zajištěny dostatečné hygienické podmínky, často u nich bývá stanová městečka, která umožňují návštěvníkům přespání, protože trvají i několik dní a každý si je chce užít co nejdéle. Ovšem obyvatelé blízkých domů a bytů, nenesou vždy nejlépe hluk, který festival zákonitě vytváří po několik dní. Zvyšuje také množství osob pohybujících se v oblasti a to jak těch slušných, tak bohužel i těch méně spořádaných. Mnoho lidí si proto na tyto festivaly stěžuje, ale jejich stížnosti jsou vedením měst odmítány s tím, že akce je pořádaná legálně. Po takovém festivalu je obvykle zajištěný úklid místa, kde se konal.

Dalším známým kulturním festivalem je festival konaný na našich hradech a zámcích, ten se koná opakovaně již mnoho let a neustále má mnoho svých fanoušků. Na těchto festivalech vystupuje na každém jen několik málo kapel.
ruce fanoušků

Potom jsou tu také festivaly, které jsou pořádány nelegálně a jsou svolávány prostřednictvím sociálních sítí a zpráv přímo účastníkům, kteří mají o akci zájem. Místo konání je odtajněno zpravidla těsně před začátkem. Tyto nepovolené akce způsobují velký hluk a často nashromáždění uživatel nejrůznějších nelegálních látek. Některé se našim úřadům a činným orgánům, jako je policie, podaří překazit ještě před začátkem, jiné v jejich průběhu. Po  těchto akcích zůstává na místě konání často velký nepořádek a nedá se říci, že by měli něco společného se slušnou kulturní akcí.