Co je sexuální asistence?

Sexuální asistent/ka vykonává službu, při které asistuje v sexualitě lidí zasažené určitým handicapem, seniorům nebo lidem dlouhodobě upoutaným na lůžko.  Ne vždy při této službě musí mezi klientem a asistentem či asistentkou dojít k pohlavnímu styku. Tito asistenti se snaží tuto skupinu lidí vést k samostatnosti v jejich sexualitě a ukazují jim jak to zvládnout i bez jejich pomoci. Tato služba se u nás v České republice zavedla ke konci roku 2015. Ale ještě se tato služba ještě nerozšířila tak, jak se očekávalo, stále je jistým tabu oproti jiným zemím.
žena a postel

Jak sexuální asistence probíhá?

Sexuální asistent/ka se svých klientů dotýká, hladí je, mohou, ale nemusí mít spolu sex. K orgasmu se mohou dopracovat i jinými způsoby než společných sexem. Mohou se svými klienty probírat věci týkající se intimity, sexuálních potřeb klienta, pomoci s masturbací, pohlavní styk s různými speciálními technikami, sexuální masáže, a jiné. To zcela záleží na tom k čemu je daný asistent svolný.

Stojí něco tato služba?

Ano, tato služba je bohužel zpoplatněna, i když se jedná o pomoc lidem postiženým ať už tělesně i psychicky, dlouhodobě nemocným, či seniorům. V jiných zemích je částečně proplácena státem, u nás nikoliv. Musíme tedy zmínit, že u nás je také, ale daleko levnější oproti jiným státům, kde je zavedena.
handicap parking

Kdo se může stát sexuálním asistentem?

Dokonce ve Švýcarsku si můžete vybrat pomaturitní studium na 3 roky, kde se věnujete studiu sexuální asistence, kterou pak můžete využít buď v nějakém zdravotnickém zařízení, nebo tím, že budete sám/ sama docházet za svými klienty. Pro evropské sexuální asistenty/ky se pořádají školení, pro nás nejbližší v Německu v Institutu pro nezávislost postižených. Samozřejmě nejčastěji se těchto školení účastní lidé z oboru, které buď už v minulosti nějaké sexuální služby nabízeli (prostituce), pečovatelé a poměrně dost také fyzioterapeuti.
Tato práce by si jistě měla získat u lidí respekt, není vůbec jednoduchá. Každý člověk potřebuje svou sexualitu projevovat. Celosvětové výzkumy dokazují, že stále více tuto službu využívají muži, ale neměly by jí opovrhovat ani ženy. I ty potřebují uskutečnit své sexuální touhy. Sexuální asistence může být prováděna pouze se souhlasem klienta, se kterým by se měla provádět.