Chráněné dílny CEDR: Děkujeme Vám!

Cedr je organizace, která pomáhá lidem s duševním onemocněním. Její pomoc spočívá v zlepšování životních podmínek těchto spoluobčanů, aby i oni mohli žít spokojeně a mohli se zapojovat do chodu běžného života a práce.
Cílem těchto služeb je tedy dosažení co největší samostatnosti osoby s duševním onemocněním.
 pletené hračky
Cedr nabízí tyto služby:
1.       sociálně aktivizační služby
2.       sociálně terapeutické služby
 
Sociálně aktivizační služby pro OZP
Tato služba pomáhá klientům, kteří chtějí zvýšit své sebevědomí, úctu k sobě samému a odbourat sociální izolaci.
–          individuální konzultace – zvládání složitých životních situací, vyřizování různých formalit na úřadech (možnost osobního doprovodu)
–          pohybové aktivity a relaxace
–          podpora při vzdělávání
–          podpora při praktických dovednostech
–          zájmové aktivity
–          skupinové setkávání
–          skupinové psychoterapie
–          dramaterapie, muzikoterapie
 dárkové krabičky
Sociálně terapeutické služby pro OZP
Využijí uživatelé, kteří mají zájem o kontakt s okolím, mají vlastní představu o trávení volného času a rádi se zapojí do různých zájmových aktivit.
–          tvořivé dílny
–          textilní dílny
–          rukodělné dílny
–          podpora zaměstnávání
Součástí těchto služeb je nedocenitelná podpora zaměstnávání, kdy jsou OZP připravováni na pracovní dovednosti a mohou docílit tak důležité seberealizace.
Tvořivá dílna
·         háčkování vánočních ozdob
·         výroba drobných hraček
Rukodělná dílna
·         ruční výroba z hlíny
·         točení na kruhu
Textilní dílna
·         malování na textil
·         šití na stroji
Podpora zaměstnávání
1.       přímá asistence na pracovišti
2.       motivačně vzdělávací programy
3.       individuální hodiny dovedností
 
Chráněná pracoviště organizace CEDR jsou známá široké veřejnosti pod tzv. chráněnými dílnami. Organizace tak nabízí možnost lidem se zdravotním postižením uplatnit se na trhu práce. Jedná se samozřejmě o pracovní místa se specifickými pracovními podmínkami.
Jedná se o tyto chráněné dílny:
Šicí dílna – zde se zabýváme výrobou dekorativních předmětů (kapsáře do pokojů, zvířátka, polštáře, loutky, atd.)
Kompletační dílna – zahrnuje kompletaci spodního prádla, dále skládáním papírových krabiček, dárkových balíčků apod.
Mobilní dílna – nabízí možnost úklidu nebytových prostor a údržbu zeleně.
 šití na stroji
Pokud byste rádi nějakým způsobem přispěli a byli prospěšní potřebným spoluobčanům, můžete ve finanční podobě zaslat složenku přímo do organizace nebo se podílet jako dobrovolník zájmových aktivit. Veškeré informace naleznete na internetových stránkách.