Rozdíly mezi mužem a ženou ve smyslovém vnímání

Čichové buňky

Ano, Cabadajův výrok je pravdivý. Způsobuje to větší množství čichových buněk u ženského pokolení, je to dáno geneticky a nic na tom nezměníme. Muži mají zkrátka za úkol oplodnit co nejvíce žen a předat jim svůj genofond k založení zárodku nového potomstva, přitom právě čich není pro ně při výběru vhodné partnerky příliš rozhodující. Proto je většina mužů promiskuitních a proto je také pro ně podstatný především vjem zrakový a hmatový.
žena leží v listí

Možná je pro vás novinkou, že mezi ženami je také více specialistek na degustaci pokrmů a nápojů, a na tvorbu parfémů a vůní. V partnerském životě to funguje tak, že ženy si své protějšky vyhledávají mnohem pečlivěji, je to z toho důvodu, že pro ně představuje těhotenství mnohem větší nebezpečí, a právě pro ženu je rozhodující správný výběr genofondu, aby porodily zdravé potomky. Příroda to zařídila mistrně – žena zkrátka do své blízkosti vpustí jen takového partnera, který jí „voní“. Snese tedy i jeho pot (pochopitelně s hygienickými návyky), v tomto směru bohužel značně zkresluje hormonální antikoncepce, stává se, že po jejím vysazení muž přestane být pro ženu atraktivní a jeho pach může být dokonce důvodem k rozvodu.
pohled na západ slunce

 Lepší sluch

Proč ženy slyší vyšší zvukové tóny? Je to proto, aby i ve spánku registrovaly pláč svých dětí. Často se v důsledku nepochopení stává, že se partnerka na svého muže oboří, když nezareagoval na dětský pláč, ale neprávem, neboť muži skutečně neslyší určité zvuky. Zároveň je ženský mozek schopen vnímat více zvukových podnětů současně, např. poslouchat partnera a současně sledovat televizi a vnímat rozhlasový pořad. Mužský mozek to nezvládne – jestliže se upřeně dívá na hokej v televizi, tak už nemůže zachytit, co mu sděluje jeho drahá polovička. Ovšem pozor, ženy zas mají horší prostorovou zvukovou orientaci, muži totiž lépe identifikují, odkud se zvuk ozývá.