Jsou auta nebezpečná?


Jen málokdo si uvÄ›domuje plnou tíhu odpovÄ›dnosti, která pÅ™ichází v okamžiku, kdy usedneme za volant. JistÄ›, autoÅ¡koly se nás na ni snaží pÅ™ipravit, osvÄ›tlit nám ji, avÅ¡ak vÄ›tÅ¡inou neúspěšnÄ›. A jednou z metod, kterou používají, je to, abychom o autÄ› pÅ™emýšleli jako o zbrani. Mnoha z nás bude toto tvrzení znít absurdnÄ›, a to z pochopitelného důvodu. ZbranÄ› jsou urÄeny k tomu, aby zraňovaly, kdežto vůz je jednoduÅ¡e způsob dopravy. Jejím úÄelem je pÅ™epravit nás v co nejkratším Äase na urÄené místo, a ne nikoho zranit.

 

nehoda na křižovatce

 

PÅ™esto vÅ¡ak má ona vÄ›ta nÄ›co do sebe. I když se nám to nemusí líbit, auto skuteÄnÄ› může sloužit jako zbraň. To ostatnÄ› dokazují i příklady, kdy nÄ›kteří teroristé použili právÄ› automobily – vjeli s nimi do davu a snažili se pÅ™ejet co nejvíc lidí.

 

OvÅ¡em je zde i další aspekt. I když nechceme úmyslnÄ› působit zranÄ›ní, stále musíme poÄítat s tím, Äeho je auto schopno. PÅ™eci jen, jedná se o více než tunu pevného kovu, řítící se rychlostí mnohdy i pÅ™es sto kilometrů v hodinÄ›. Pokud za takovéto situace do nÄ›koho narazíme, nemá příliÅ¡ nadÄ›je na pÅ™ežití.

 

rychlý provoz na silnici

 

Proto v podstatě platí, že auto lze přirovnat ke zbrani. Pokud sedneme za volant a zapneme motor, pak ji v podstatě odjistíme. Na nás pak je, abychom ji nasměrovali tam, kam chceme, v tomto případě tedy tak, aby nikdo nepřišel k úrazu. To však může být těžší, než se zdá.

 

Onu skuteÄnost si totiž neuvÄ›domují nejen Å™idiÄi, ale také mnozí chodci, kteří nebezpeÄí, které jim od rozjetého vozu hrozí, znaÄnÄ› podceňují. Snad jen málokdo se nesetkal s tím, že by mu nÄ›kdo neskoÄil takÅ™ka přímo pod kola. A aÄkoliv by se v takovém případÄ› jednalo zcela jasnÄ› o chybu chodce, Å™idiÄ by si sebou nesl onu vzpomínku po zbytek života.

 

To jsou důvody, proÄ bychom se v přítomnosti automobilu mÄ›li chovat opatrnÄ›, aÅ¥ už sedíme za volantem Äi jsme chodec. Jinak hrozí, že poneseme následky.