Šetření od základů: Zabraňte zbytečným tepelným únikům do půdy

Při klasické výstavbě se základy izolovaly pouze proti vodě a tepelná izolace se využívala jako ochranná vrstva proti mechanickému poškození hydroizolace. V energeticky úsporných domech se však používají postupy, které jsou odlišné od tradiční výstavby. Tepelná izolace by měla vytvořit souvislý obal budovy dostatečně tepelně nepropustným materiálem, nevyjímaje základovou desku. Podle stupně tepelné ochrany, který zvolíte, můžete dosáhnout nízkoenergetický nebo dokonce pasivní standard vašeho domu.

čerpadlo na beton

Osvědčená klasika

Nejběžnějším materiálem na izolaci spodní stavby a základů jsou desky z extrudovaného polystyrenu. Na zhutněném podkladu ze štěrku a písku se ještě před nalitím betonu vytvoří vrstva silná 14 až 20 cm pod celou budovou s přesahem asi 30 cm za vnější okraj obvodové stěny. Překrývá se polyetylenovou fólií.
Tloušťka železobetonové desky je minimálně 15 cm, zpravidla 20 až 30 cm. V minulosti se na izolaci základů používal i běžný expandovaný polystyren, dnes to však odborníci nedoporučují, protože má vyšší nasákavost než extrudovaný. Neměl by být tedy ve styku s podkladovou zeminou.
kolový nakladač

Nejsilnější hráč

Novým materiálem s výbornými tepelněizolačními vlastnostmi na zateplení základů energeticky úsporných domů je pěnové sklo. Je vyrobeno z odpadového skla a díky své struktuře nejen výborně izoluje teplo, ale i vlhkost a zároveň zabraňuje zamrzání. Při jeho použití nemusíme budovat tak hluboký základ, jako při použití klasického kameniva, což znamená méně práce a nižší náklady na stavební techniku. Základová deska leží na náspu pěnoskla jako na polštáři a dodatečným zateplením boků desky extrudovaným polystyrenem a zasypáním do pěnového skla bude tepelně izolovaný celý základ stavby bez tepelných mostů. Základová deska založená na pěnoskle nepotřebuje další tepelnou izolování z vrchní strany.
Chybějící vrstva izolace a potěru nad deskou má však i nevýhodu. V této vrstvě se běžně vedou rozvody vody, kanalizace, centrálního vysavače a podobně. Pokud tato vrstva není, třeba všechny rozvody předem naplánovat a přesně zabudovat do základové desky. Pěnové sklo nelze použít, když je vysoká hladina spodní vody. Pokud by bylo ve vodě, neplnilo by své izolační vlastnosti, protože voda by byla tepelný vodič. Zateplení základů domu bez sklepních prostor a podsklepených se v zásadě neliší, jen se realizuje v jiné hloubce pod povrchem.